عناوين مطالب سایت
دانلود جزوه روش تحقيق

جزوه کامل روش تحقيق

جزوه تصميم گيري چند معياره

دانلود گزارش تخصصی هنر

اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان به خود مراقبتی

گزارش تخصصی پرورشی

اقدام پژوهی علوم تجربی

گزارش تخصصی درس فرهنگ و هنر

اقدام پژوهی زیست شناسی

گزارش تخصصی ورزش و تربیت بدنی

اقدام پژوهی عدم علاقه دانش آموزان به رشته ی خیاطی

گزارش تخصصی نقش رسانه های مختلف غربی و انحرافات دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی زبان انگلیسی

دانلود ابتکارات فرم ارزشیابی معلمان (تمام مقاطع)

دانلود پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار معلم و دانش آموز

نمونه پیشنهاد فرم ارزشیابی امتیاز سالانه معاون آموزشی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

پیشنهاد ارزشیابی معلمان فیزیک

پیشنهاد ارزشیابی دبیر انشا

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر کار و فناوری

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر عربی

اقدام پژوهی تربیت بدنی

گزارش تخصصی درس کاروفناوری

اقدام پژوهی آموزگار استثنایی

گزارش تخصصی جذاب سازی درس ریاضی

اقدام پژوهی درس ادبیات و آرایه‌های ادبی

گزارش تخصصی زبان انگلیسی

اقدام پژوهی عدم رعایت قوانین و مقررات مدرسه

گزارش تخصصی راهکارهایی برای تقویت مهارت گفتاری (صحبت کردن)

اقدام پژوهی اصلاح روابط اجتماعی دانش اموزان

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ابتدایی

دانلود پیشنهاد خوب برای ارزشیابی

پیشنهاد برای امتیاز فرم ارزشیابی

گزارش تخصصی تاثیر مصرف غذاهای مغذی حاوی پروتئین و ویتامین بر

اقدام پژوهی کیفیت بخشی در نکات زبانی ادبی در دانش آموزان پای

گزارش تخصصی تاثیر مدارس غیر انتفاعی و نمونه دولتی بر روند آم

اقدام پژوهی ایجاد انگیزه و فعال سازی دانش آموزان جهت درس زبا

گزارش تخصصی راهکارهای افزایش مشارکت دانش‌آموزان در امور مدرس

اقدام پژوهی عدم علاقه دانش آموزان به رشته ی خیاطی

دانلود گزارش تخصصی ایجاد انگیزه پژوهش و تحقیق دانش آموزی در

اقدام پژوهی نظم در کلاس

دانلود گزارش تخصصی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان

گزارش تخصصی نهادینه کردن و علاقه مند کردن دانش آموزان به نما

گزارش‌تخصصی بررسی آسیب شناسی و عدم شرکت دانش آموزان در فعالی

گزارش تخصصی نهادینه کردن علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعا

گزارش تخصصی کاهش و از بین بردن ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموز

گزارش تخصصی بررسی رابطه جوّ سازمانی و رضایت شغلی آموزگاران و

گزارش تخصصی چگونگی کمک کردن به حل مشکلات آموزشی و تربیتی دان

گزارش تخصصی چه عواملی در داشتن یک کلاس خوب موثر هستند؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم رابرطرف کنم

گزارش تخصصی تاثیر کلاس هوشمند بر تدریس علوم تجربی

گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه

گزارش تخصصی استفاده از انواع فعاليت هاي جذاب، برای بهبود خط

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس

گزارش تخصصی چگونه میتوان مشارکت مستمر دانش آموزان را در ارزش

پیشنهاد ارزشیابی مخصوص مشاوره

نمونه پیشنهاد ارزنده ارزشیابی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان و دبیران

نمونه پیشنهاد ارزشیابی با فرمت ورد

نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی مدیران

نمونه پيشنهاد براي ارزشيابي معاونين

نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان

نمونه پیشنهادات ارزشیابی مدیران ,معاونین و معلمان

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مشاوره

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت مدارس

نمونه پیشنهاد ارزشیابی درس جغرافیا

نمونه پیشنهاد ارزشیابی درس تاریخ

نمونه پیشنهاد ارزشیابی درس زمین شناسی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی درس دین و زندگی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی درس آمادگی دفاعی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری

نمونه ابتکارات فرم ارزشیابی معلمان (تمام مقاطع)

نمونه پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار معلم و دانش آموز

نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر فیزیک

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر انشا

نمونه پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر کار و فناوری

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر عربی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی سرپرست خوابگاه

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر ریاضی

نمونه یشنهاد ارزشیابی مربی و معاون پرورشی

نمونه یشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

نمونه یشنهاد ارزشیابی پایه چهارم دبستان

نمونه یشنهاد ارزشیابی پایه سوم دبستان

نمونه یشنهاد ارزشیابی پایه دوم دبستان

نمونه یشنهاد ارزشیابی پایه اول دبستان

نمونه یشنهاد ارزشیابی پایه پنجم دبستان

نمونه یشنهاد ارزشیابی پایه ششم دبستان

نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم تجربی

نمونه پیشهاد ارزشیابی دبیر ورزش و تربیت بدنی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری

نمونه پیشنهاد معلم دین و زندگی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر زمین شناسی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مشاوره مدارس

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ریاضی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی آموزش جغرافیا و راههایی برای دلچسب کردن آموزش آن

دانلود گزارش تخصصی محیط اجتماعی دانش آموزان و تاثیر آن بر رو

اقدام پژوهی بررسی شورای دانش آموزی در دوره متوسطه

گزارش تخصصی کم رویی چیست؟ و راههایی برای کنترل آن

اقدام پژوهی کارآفرینی

نمونه گزارش تخصصی ریاضی

اقدام پژوهی راهکارهای اجرایی بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها

گزارش تخصصی مسئولیت و وظیفه والدین در قبال پیشرفت و اموزش

اقدام پژوهی چگونه می توانم مدرسه شاد و با نشاطی داشته باشم

گزارش تخصصی تاثیر بازیهای گوشی و کامپیوتری بر روند یادگیری د

اقدام پژوهی کاربرد حسابداری برای دانش آموزان

اقدام پژوهی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس حسابداری

اقدام پژوهی حسابداری

گزارش تخصصی چگونگی آموزش دانش آموزان دیر آموز

اقدام پژوهی چگونه میتوانم دروغگویی در بین دانش آموزان مدرسه

گزارش تخصصی تاثیر کمبود امکانات آموزش ویژه یادگیری در مدرسه

اقدام پژوهی چگونه جذب اولیا در مدارس غیر انتفاعی

اقدام پژوهی تشویق دانش آموز برای مصرف قرص آهن در طرح آهن یار

گزارش تخصصی چگونگی کاهش اضطراب و استرس در دیکته

اقدام پژوهی مهارت در حرکات و شوت بسکتبال

گزارش تخصصی معاونان و نظم دانش آموزان

گزارش تخصصی مهارت خوانداری

گزارش تخصصی وضعیت اخلاق و رفتار دانش آموزان

اقدام پژوهی بر طرف کردن مشکل رفتاری دانش آموز امیر محمد خسرو

اقدام پژوهی درس هنر

اقدام پژوهی چگونه توانستم درس هنر را کاربردی تر نمایم؟

گزارش تخصصی معاون آموزشی مدرسه

گزارش تخصصی معاون اجرایی در مدارس

اقدام پژوهی اصلاح رفتار نادرست و پرخاشگرایانه

گزارش تخصصی معارف اسلامی سری دوم

تجربیات ارتقا شغلی چگونه درس بخوانيم تا در تحصيل موفق شويم؟

اقدام پژوهی گسترش حجاب دانش آموزان

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مشاور مدرسه

نمونه گزارش تخصصی مشاوره رشته های تحصیلی

اقدام پژوهی افزایش یادگیری با روش‌های نوین آموزشی

اقدام پژوهی افزایش یادگیری با روش‌های نوین آموزشی

گزارش تخصصی عوامل موثر در افزایش انگیزه کاری معلمان

اقدام پژوهی چگونه توانستم استرس و اضطراب یگانه را کاهش دهم

گزارش تخصصی عفاف

اقدام پژوهی تقویت روخوانی و روانخوانی قرآن

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه و نگرش مثبت نسبت به درس ریاضی

گزارش تخصصی روش های نوین تدریس علوم

نمونه گزارش تخصصی روش تدریس

تجربیات مدون مدیریت یادگیری

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری نازنین را کنترل کنم؟

نمونه گزارش تخصصی روابط اجتماعی دانش آموزان

گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن مشکل بدخطی

گزارش تخصصي چگونه در دانش آموزان ابتدايي براي نوشتن تکاليف

دانلود گزارش تخصصی درس تاریخ

اقدام پژوهی حل مشکل کم رویی و خجالتی بودن دانش آموز

پیشنهاد ارزشیابی مشاوره

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت مدارس

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زمین شناسی

گزارش تخصصی تاثیر درس هنر بر یادگیری و ذوق دانش آموزان

اقدام پژوهی کاهش دروغگویی در بین دانش آموزان

گزارش تخصصی تاثیر آمار کلاس

گزارش تخصصی تاثیر آزمایشات در یادگیری علوم تجربی

نمونه اقدام پژوهی ریاضی

گزارش تخصصی آثار شبکه های اجتماعی بر رفتار نوجوانان

اقدام پژوهی تمرکز حواس دانش آموزان به برنامه های مدرسه

نمونه گزارش تخصصی شیمی

اقدام پژوهی جو سازمانی مدرسه و رهبری و هدایت کلاس درس

اقدام پژوهی چگونه توانستم بد خطی دانش آموزم را برطرف کنم؟

گزارش تخصصی امر به معروف

اقدام پژوهی بررسی نظم و ترتیب در دانش آموز ان و تلاش برای حل

گزارش تخصصی ارزشیابی آموزگار

اقدام پژوهی نحوه علاقه مند کردن دانش اموزان به نماز

گزارش تخصصی معارف اسلامی

اقدام پژوهی آشنا کردن اولیا به امور مدرسه

گزارش تخصصی علوم تجربی ابتدایی

اقدام پژوهی تقویت املای پایه اول ابتدایی

گزارش تخصصی ریاضی اول ابتدایی

گزارش تخصصی ریاضی اول ابتدایی

اقدام پژوهی روان خوانی فارسی را در دانش آموزان اول تقویت کنم

گزارش تخصصی هدیه های آسمانی

اقدام پژوهی چگونه توانستم بیش فعالی محمد جواد را بهبود بخشم

نمونه گزارش تخصصی ادیان الهی

اقدام پژوهی راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

نمونه گزارش تخصصی هندبال

اقدام پژوهی چگونه تعامل خوبی دانش آموزان و همکاران داشته باش

گزارش تخصصی فواید ویتامین D و تاثیر آنها بر دانش آموزان

اقدام پژوهی تاثیر هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

گزارش تخصصی درس فیزیک و متافیزیک

گزارش تخصصی درس فیزیک و متافیزیک

گزارش تخصصی درس فیزیک و متافیزیک

گزارش تخصصی درس فیزیک و متافیزیک

تجربیات آموزگار چند پایه

تجربیات مدون شیوه های تدریس

اقدام پژوهی احترام به شخصیت همدیگر و رابطه مرسوم اجتماعی

گزارش تخصصی بررسی دروس مطالعات اجتماعی

تجربیات مدون معلم دوره ابتدایی

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.1742 ثانیه