ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

تعداد صفحات 5 پیشنهاد 25 صفحه - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 1 - مراحل پیشنهادی ت

نمونه پیشهاد ارزشیابی دبیر ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات 5 پیشنهاد 25 صفحه - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است :

1 - مراحل پیشنهادی تدریس در ساعت درس تربیت بدنی

2- پیشنهادتی برای خلاقیت در زنگ ورزش

3 -  راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش جاذبه درس تربیت بدنی

4 – چهارده  پيشنهاد براي بهبود وضعيت تربيت بدني در مدارس و زنگ ورزش

5 –طرح درس ورزش دوره ابتدایی در یک ساعت

دانلود پیشنهاد برای فرم ارزشیابی 120 امتیازی پایان  سال دبیر ورزش و تربیت بدنی

 

لینک دانلود:

نمونه پیشهاد ارزشیابی دبیر ورزش و تربیت بدنی

 

نمونه پیشهاد ارزشیابی دبیر ورزش و تربیت بدنی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مهر 1396ساعت 13:11  توسط ali