ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

تعداد صفحات 4 پیشنهاد 12 صفحه - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 1 - روش های پیشنه

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی

تعداد صفحات 4 پیشنهاد 12 صفحه - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 

 1 - روش های پیشنهادی نوین برای تدریس ادبیات فارسی

2 - شيوه های پیشنهادی  تدريس تاريخ ادبيات فارسی

3 -  پیشنهادات برای جلوگیری از افت تحصیلی دانش اموزان در درس ادبیات فارسی

4- پیشنهادات مناسب که باید در تدریس دروس ادبیات فارسی مد نظر داشته باشیم

لینک دانلود:

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی

 

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مهر 1396ساعت 13:02  توسط ali