ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

- تعداد صفحات کل پیشنهادات ۴۱ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر زمین شناسی

 - تعداد صفحات کل پیشنهادات ۴۱ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 

ردیف

نام پیشنهاد ارزشیابی

تعداد صفحات

فرمت

1

پیشنهادی ارزشیابی مشکلات درس زمین شناسی

-

ورد قابل ویرایش

2

پیشنهادارزشیابی افت تحصیلی دانش آموزان در درس زمین شناسی

-

ورد قابل ویرایش

3

تعداد کل صفحات

6

لینک دانلود:

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر زمین شناسی

نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر زمین شناسی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مهر 1396ساعت 12:16  توسط ali