ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

تعداد صفحات کل پیشنهادات 14 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است : ردیف

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت

 تعداد صفحات کل پیشنهادات 14 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

ردیف

نام پیشنهاد ارزشیابی

تعداد صفحات

فرمت

1

پیشنهادی ارزشیابی برای ارتقا بهداشت روانی مدارس

                                                                     

-

ورد قابل ویرایش

2

پیشنهادارزشیابی آموزش بهداشت در مدارس

 

-

ورد قابل ویرایش

3

پیشنهادات ارزشیابی ترغیب مصرف قرص آهن

-

ورد قابل ویرایش

4

طرحها و پیشنهادات در مورد بهداشت فردی دانش آموزان

 

ورد قابل ویرایش

5

راهکارهای بهداشت فردی دانش آموزان

-

ورد قابل ویرایش

5

یشنهاد ارزشیابی تغذیه دانش آموزان در مدرسه

-

ورد قابل ویرایش

6

تعداد کل صفحات

14

 

لینک دانلود:

 

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت

 

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت

+ نوشته شده در  پنجشنبه 27 مهر 1396ساعت 12:00  توسط ali